Skip to content

Konsultation

Varje enskild behandling föregås av en inledande konsultation. Vi formar ett behandlingsprogram efter patientens individuella förutsättningar och önskemål, samt informerar om kombinationsbehandlingar för bästa resultat. Under konsultationen ges också information om ingrepp, läkningsprocess, eftervård och uppföljning.

Det är viktigt  att du känner dig trygg och sedd från första konsultation till återbesök.

Konsultation