Hälsa

 

Hälsokonsultation

45 minuter, 1 800 kr

Hälsokonsultation inkl. läkemedelsgenomgång

60 minuter, 2 500 kr

Hälsoundersökning

45 minuter, 2 500 kr

Intyg/Utlåtande

60 minuter, 2 800 kr

Provtagning

10 minuter, kostnadsfri

Provtagning liten

15 minuter, 1 500 kr

Provtagning stor

30 minuter, 2 000 kr

Samtal

60 minuter, 2 800 kr

Second opinion

150 minuter, 6 000 kr